WERKZAAMHEDEN

Wij informeren je graag over de werkzaamheden in Parijsch. Altijd en overal op de hoogte van actuele werkzaamheden in en rond het gebied? Houd deze pagina in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden Speel en Ontmoetingsplek Prijsseweg

In week 8 (20 februari 2023) start aannemer Mourik Groot-Ammers in opdracht van de CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch met werkzaamheden aan veld 4. Dit veld is gelegen naar de Montessorischool aan de Prijsseweg, tegenover het Winkelcentrum.

De eerste werkzaamheden die uitgevoerd worden betreffen het verwijderen van een bodemverontreiniging in de zuidoosthoek van het veld. Daarna wordt dit gedeelte van het terrein ingericht met de Speel en Ontmoetingsplek (SPOP).

Op bijgevoegde tekening kunt u zien hoe de nieuwe SPOP eruit komt te zien. Dit is de definitieve inrichting en locatie van de SPOP. Het gebied wordt op termijn ingericht. Hoewel hiervoor zijn nog geen plannen bekend zijn, blijft de SPOP ook bij de inrichting gehandhaafd. De SPOP bestaat uit het bekende afdak met het basketbalveld. Verder worden er enkele zitbanken, een prullenbak en verlichting geplaatst worden.

Daarna wordt het overige gedeelte van het terrein gesaneerd. Ook hier zijn enkele verontreinigingen in de bodem aanwezig. Daarbij wordt de oude SPOP verwijderd. Nadat de sanering heeft plaatsgevonden wordt het terrein verder afgewerkt met schone grond.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het gebied waar gewerkt wordt in de bouwhekken gezet. Dit is voor uw veiligheid en voor de veiligheid van de aannemer.

Nadat alle werkzaamheden hebben plaatsgevonden wordt er een tijdelijk pad aangelegd vanaf de Reelaan naar de Prijsseweg. Dit pad sluit aan op de huidige toegang vanaf de Reelaan naar de SPOP.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u mailen naar [email protected].

Het complete ontwerp en de situatie vindt u hier.

Voorstel inrichting Forteneiland West

De bewoners van Forteneiland West hebben via een enquete laten weten welke voorkeuren er zijn voor speelaanleidingen in de eigen buurt. De gemeente heeft op basis van die informatie een voorstel gemaakt voor het ontwerp met de speelaanleidingen en groen op Forteneiland West en hoort graag voor het einde van het jaar uw reactie op dit ontwerp.
Bewonersbrief
– Ontwerp groen woonstraten
Voorlopig ontwerp Forteneiland Oeverzone
Beplantingsplan Forteneiland Oeverzone
Voorlopig ontwerp speelplek Forteneiland, plek H
Beplantingsplan Forteneiland Oeverzone, speelplek H
Voorlopig ontwerp speelstrook Sportheldenbuurt
Voorlopig ontwerp speelstrook Architectenkavels en Wilde Tuin
Voorlopig ontwerp speelplek Forteneiland Oost

 

Afsluiting fietspad vanwege bouw Sporthelden West

Vanaf eind augustus wordt het fietspad achter de sportveldwoningen  met bouwhekken afgesloten vanwege de bouw van 15 woningen.

Het hekwerk blijft tijdens de hele bouwperiode van deze woningen staan, totdat de woningen worden opgeleverd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons via [email protected] bereiken.

Toekomstplannen Sporthelden West

De komende jaren gaan er verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Op de afbeelding vindt u de prognose van de werkzaamheden van de verschillende bouwprojecten in Sporthelden West. Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk hier de plattegrond in groter formaat.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons via [email protected] bereiken.

Toekomstplannen Sporthelden West

De komende jaren gaan er verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Op de afbeelding ziet u een impressie van de 14 Tiny Houses in samenwerking met Kleurrijk Wonen.

Bekijk hier de afbeelding in groter formaat.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons via [email protected] bereiken.

Beplantingsplan groenstrook Sporthelden Oost

Langs het water bij De Wilde Tuin en de Architectenkavels tegenover Forteneiland zal het bijgevoegde beplantingsplan worden gerealiseerd.

Via deze link is de toelichting te lezen.

 

Vragen?

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via [email protected].

WERKZAAMHEDEN PARIJSCH

Op Voorzieningenstrook Veld 2 is Mourik in opdracht van de CV Parijsch begonnen met het bouwrijp maken van de locatie. De bouwer van de Smartwoningen start medio september 22. Ontwikkelaar zal de omwonenden tijdig informeren.

———————————————————————————

Tbv de geplande bouw op Voorzieningenstrook veld 3 is de combi-aannemer van de nutsbedrijven bezig met de aanleg van kabels en leidingen. Het terrein ligt dan klaar voor de bouw.

De bouw heeft vertraging opgelopen door de bezwaarprocedure die doorlopen moest worden. Voor dit plan communiceert Kleurrijk Wonen met omwonenden.

 

Vragen?

De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met overlast. Echter wordt geprobeerd de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Tevens is de voortgang van de werkzaamheden mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij vragen om jullie begrip.

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via [email protected].

Nieuw ontwerp groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

Om beter aan de doelstelling “landschappelijk, puur en avontuurlijk” te voldoen hebben we voor de strook een nieuw ontwerp gemaakt. De vormgeving van dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op het rivierenlandschap zoals het oorspronkelijk was voor verkaveling: slingerende vormen, met natte plekken, laagtes en hoogtes, rietland, ruige weides, bosschages en bomen.

BEKIJK HET ONTWERP →

BEKIJK DE ONTWERPUITLEG →

BEKIJK HET BEPLANTINGSPLAN →

Planning groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

  • oktober: start grondwerk
  • dec t/m feb: vorstmaanden, rust ondergrond tbv bodemkwaliteit
  • medio maart ’22: aanleg beplanting en vlonderpad

 

Nieuw ontwerp groenstrook
Architectenwoningen en De Wilde Tuin

Dit groenontwerp is ontworpen in samenhang met de totale groenstructuur van Parijsch en maakt onderdeel uit van de groene wandel- en speelstrook langs het water.

 

BEKIJK HET ONTWERP →

BEKIJK DE ONTWERPUITLEG →

Planning groenstrook
Architectenwoningen en De Wilde Tuin

De planning voor de uitvoering van het grondwerk in het middengebied is afhankelijk van de bouwwerkzaamheden van de woningen aan de groenstrook. Zodra wij bericht krijgen dat de bouwweg verwijderd wordt, communiceren wij de planning voor dit gedeelte.

Werkzaamheden Parijsch

Prognose werkzaamheden Sporthelden West, Parkhouses, Forteneiland dd 21-01-2021

Groenvoorziening
Beige: Het groen is hier aangelegd.
Paars: De terp, het groen en de fietsroute worden aangelegd na het verwijderen van de bouwweg voor Forteneiland Oost Fase 2. Prognose aanleg: najaar 2021/voorjaar 2022

Bouwweg en groenzones langs ParkHouses
Rood: De bouwweg wordt verwijderd zodra Forteneiland Oost Fase 2 is afgerond. Zoals het er nu uitziet zal de bouwweg als zodanig niet meer gebruikt hoeven worden vanaf eind mei en zal het voorbereidende grondwerk van de oever rond de zomer plaatsvinden.
Prognose verwijderen bouwweg: Q3 2021.

De groenstroken aan de voorzijde worden in april/mei ingezaaid met een bodemverbeteraar. Dit is een 1 jarig bloeiend zadenmengsel die een gunstige invloed heeft op de bodemstructuur.

De gemeente gaat het beplantingsplan integraal met de achterzijde (oeverzone) oppakken. Definitieve aanplant vindt dan plaats in najaar 2021 of voorjaar 2022.

Bouwweg richting Prijsseweg
Geel: Definitieve bestrating zal worden aangelegd zodra ontwikkelingen aan beide kanten van de weg zijn afgerond. Recente ontwikkelingen zijn te volgen via Parijsch.nl.

Bouwweg
Roze: Bouwweg wordt voorlopig gehandhaafd vanwege bouw Architectenkavels

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project.

Waarom aanmelden?

  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.