WERKZAAMHEDEN

Wij informeren je graag over de werkzaamheden in Parijsch. Altijd en overal op de hoogte van actuele werkzaamheden in en rond het gebied? Houd deze pagina in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Brug tussen De Wilde Tuin en Loek van Ierselstraat

Tussen het Willy van Heusdenhof en de Loek van Ierselstraat ligt een brug die bedoeld is voor fietsers, wandelaars en brommers/scooters. Omdat er nog gebouwd wordt aan de Architectenkavels gebeurt het dat straten in dat gebied incidenteel gestremd zijn. Om te zorgen dat de bewoners een alternatieve route hebben, wordt de brug ter hoogte van de Willy van Heusdenhof tijdelijk open gesteld voor personenvoertuigen met een beperkte hoogte. Voor zwaarder vervoer is de brug niet geschikt (maximaal 3500 kg).

Bij de brug komt de geslotenverklaring voor vrachtverkeer en de hoogte beperking. Verwacht wordt dat de situatie ongeveer een jaar zal duren. Een deel van de werkzaamheden zal binnen die tijd zijn afgerond inclusief de alternatieve noodroute langs de sportvelden.

Het besluit staat nog open voor bezwaar en het gehele besluit is na te lezen in de officiële publicatie in de Staatscourant door middel van deze link.

Vragen?

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via info@parijsch.nl.

Nieuw ontwerp groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

Om beter aan de doelstelling “landschappelijk, puur en avontuurlijk” te voldoen hebben we voor de strook een nieuw ontwerp gemaakt. De vormgeving van dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op het rivierenlandschap zoals het oorspronkelijk was voor verkaveling: slingerende vormen, met natte plekken, laagtes en hoogtes, rietland, ruige weides, bosschages en bomen.

BEKIJK HET ONTWERP →

BEKIJK DE ONTWERPUITLEG →

BEKIJK HET BEPLANTINGSPLAN →

Planning groenstrook
Sportheldenbuurt Oost

  • oktober: start grondwerk
  • dec t/m feb: vorstmaanden, rust ondergrond tbv bodemkwaliteit
  • medio maart ’22: aanleg beplanting en vlonderpad

 

Nieuw ontwerp groenstrook
Architectenwoningen en De Wilde Tuin

Dit groenontwerp is ontworpen in samenhang met de totale groenstructuur van Parijsch en maakt onderdeel uit van de groene wandel- en speelstrook langs het water.

 

BEKIJK HET ONTWERP →

BEKIJK DE ONTWERPUITLEG →

Planning groenstrook
Architectenwoningen en De Wilde Tuin

De planning voor de uitvoering van het grondwerk in het middengebied is afhankelijk van de bouwwerkzaamheden van de woningen aan de groenstrook. Zodra wij bericht krijgen dat de bouwweg verwijderd wordt, communiceren wij de planning voor dit gedeelte.

WERKZAAMHEDEN RONDOM FORTENEILAND EN SPORTHELDENBUURT

Er wordt druk gebouwd in Parijsch. De ParkHouses en Forteneiland Oost zijn inmiddels bewoond. En er is volop bouwactiviteit bij de Architectenkavels en op Forteneiland West. Wij houden jullie graag op de hoogte van de planning. Zo zie je op bijgevoegde tekening  alle prognoses ingetekend. Let op: alle planningen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en kunnen dus wijzigen.

 

Vragen?

De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met overlast. Echter wordt geprobeerd de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Tevens is de voortgang van de werkzaamheden mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij vragen om jullie begrip.

Heb je vragen hebben over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering, neem dan contact op via info@parijsch.nl.

Werkzaamheden Parijsch

Prognose werkzaamheden Sporthelden West, Parkhouses, Forteneiland dd 21-01-2021

Groenvoorziening
Beige: Het groen is hier aangelegd.
Paars: De terp, het groen en de fietsroute worden aangelegd na het verwijderen van de bouwweg voor Forteneiland Oost Fase 2. Prognose aanleg: najaar 2021/voorjaar 2022

Bouwweg en groenzones langs ParkHouses
Rood: De bouwweg wordt verwijderd zodra Forteneiland Oost Fase 2 is afgerond. Zoals het er nu uitziet zal de bouwweg als zodanig niet meer gebruikt hoeven worden vanaf eind mei en zal het voorbereidende grondwerk van de oever rond de zomer plaatsvinden.
Prognose verwijderen bouwweg: Q3 2021.

De groenstroken aan de voorzijde worden in april/mei ingezaaid met een bodemverbeteraar. Dit is een 1 jarig bloeiend zadenmengsel die een gunstige invloed heeft op de bodemstructuur.

De gemeente gaat het beplantingsplan integraal met de achterzijde (oeverzone) oppakken. Definitieve aanplant vindt dan plaats in najaar 2021 of voorjaar 2022.

Bouwweg richting Prijsseweg
Geel: Definitieve bestrating zal worden aangelegd zodra ontwikkelingen aan beide kanten van de weg zijn afgerond. Recente ontwikkelingen zijn te volgen via Parijsch.nl.

Bouwweg
Roze: Bouwweg wordt voorlopig gehandhaafd vanwege bouw Architectenkavels

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project.

Waarom aanmelden?

  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.