HET PIONIERSVELD IN PARIJSCH

Ruimte voor experimentele zelfbouw

Naast het Atelier in Parijsch ligt het Pioniersveld. Een klein buurtje waar deelnemers hun persoonlijke huis zelf maken en experimenteren met duurzame energie-, bouwtechnieken en materialen. Dat betekent dus niet zelf een aannemer regelen, maar écht zelf bouwen. De eerste van de tien pionierswoningen is van Jorn Mols en zijn gezin. Bekijk hun verhaal in deze aflevering van Binnenste Buiten van de NCRV.

Ontwerptraject

Jorn begeleidt het project waarbij iedere woning bijzonder en apart wordt. “Tijdens de beeldvorming geven creatieve werkvormen inzicht in de persoonlijke woonwensen en ontstaat het conceptontwerp. Vragen zoals: teken je woonbiografie (hoe heb je tot nu toe gewoond en wat neem je mee en wat niet), hoe beweeg je je gedurende de dag en hoe zou je dit in de toekomst anders willen, je omgang met de elementen (aarde, water, lucht, vuur en een vijfde persoonlijk element) om materialen en oriëntatie te vinden, maar ook het in verhouding uittekenen van essentiële inrichtingsobjecten om maten van de gehele woning te kunnen vinden en het gezamenlijk maken van een samenvattende collage en een schetsmaquette behoren bij dit traject.”

Kwaliteitscheck

Deze manier van ontwerpen en bouwen geeft veel ruimte voor creativiteit en experiment, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. Toch is het pioniersveld geen veredeld bouwdorp. Alle ontwerpen worden voorgelegd aan het kwaliteitsteam van de gemeente. Dit team van stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundigen toetst de plannen aan de strenge eisen van het Bouwbesluit én beoordeelt of de woningen passen binnen het totaalbeeld van de buurt en de wijk Parijsch.

“Het eerste concept wordt  in 3D gevisualiseerd en besproken met het kwaliteitsteam van de CV-Parijsch met oa de stedenbouwkundige, voorzitter van de welstand en afvaardiging van de ODR (omgevingsdienst rivierenland, voor de bouwbesluit check). Vervolgens wordt het ontwerp helemaal in 3D uitgewerkt, financieel doorgerekend en nogmaals voorgelegd en na akkoord tot in detail uitgewerkt en qua constructie, energie en stikstof doorgerekend voor de omgevingsvergunning aanvraag. Waarna de grondaankoop en overdracht voor de privé kavel en 2/5e aandeel in het mandelig gebied plaatsvindt. Een traject van in totaal ongeveer een jaar.”

Samen delen

Door de woningen afgestemd op de kavels te plaatsen ontstaat er mandelige ruimte die de pioniers samen kunnen delen. Zo is er intussen een gezamenlijke werkplaats en een vuurplek voor ontmoeting. Plannen voor een moestuin, een speelplek en een stilteplek zijn er ook.

“Er wordt op het pioniersveld geëxperimenteerd met diverse duurzame energie- en bouwtechnieken, natuurlijke bouwmaterialen en kostenbesparingen door zelfbouw (met eigen handen), qua mandelig gebied (delen van grond voor gezamenlijke functies als een schuur, moestuin, ontmoetings(vuur)plek, natuurspeeltuin en stilteplek) en op sociaal gebied. Doordat iedereen zelf een huis heeft gebouwd wat past als een jas en waar je energie van krijgt en omdat je elkaar tijdens het bouwen elkaar al goed hebt leren kennen, verwachten we dat er daarnaast meer ruimte is om samen te delen en er een gemeenschap ontstaat.”

Bijzondere ontwerpen

Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de Paalwoning (van hergebruikte meerpalen en een rond zadeldak) en de Alpenhut waarbij een boom in het midden de dakconstructie en klimwand gaat dragen.

Een andere pionier is landschapsarchitect en ontwerpt een Natuurhuisje dat als het ware uit de grond groeit met een moestuin op het dak, van natuurlijke materialen, geheel zonder beton (ook de fundering).

Voor het Huis van overgangen is inmiddels de vergunning aangevraagd. Bij deze 3 woningen gaat het over de overgangen tussen binnen en buiten en privé en gemeenschappelijk en de ruimtes die die overgangen optimaal faciliteren.

2 woningen zitten nu nog in de conceptfase en voor de laatste kavel wordt er overwogen om die als coöperatie met elkaar te ontwikkelen als collectieve ‘aanleunwoning’.

Vol

Op het pioniersveld zijn geen kavels meer beschikbaar. De woningen worden stuk voor stuk gebouwd en het pioniersveld zal de komende jaren langzaam groeien.

Bekijk de website van het Pioniersveld »