EERSTE PARKHOUSES ZIJN OPGELEVERD

Begin juli waren de eerste ParkHouses klaar voor de nieuwe bewoners. Deze designerwoningen liggen trots aan het water, kijken uit over een groene zone en hebben een opvallende natuurlijke erfafscheiding. Hierdoor is het niet alleen een aantrekkelijke woonplek voor mensen; er is ook ruimte voor egels, vogels en insecten in dit wijkje.

De ‘ecowall’ is nu nog kaal, maar zal groen begroeien. In het muurtje is ruimte gemaakt voor insectenhotels waar metselbijen of andere insecten een verblijf vinden, een holletje voor egeltjes en een schuilplek waar bijvoorbeeld een winterkoninkje in kan kruipen. Zo halen we in Parijsch de natuur de leefomgeving in.